Laadun takeena

EN 1090-1:2009+A1:2011
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus EXC3, hyväksytty 28-4-2015

ISO3834-2
Hitsauksen standardointi
hyväksytty 19-2-2015

ISO 9001
Laatujärjestelmämme
hyväksytty 5-2-2015

ISO 14001
Ympäristösertifiointi
hyväksytty 5-2-2015

OHSAS 18001
Työterveys ja turvallisuusjärjestelmä
tulossa 2015
Lasertekniikan hyödyntäminen koneenrakennuksessa ja osavalmistuksessa.

Asiakasyhteistyössä

 • Myy muullekin kuin ostajalle laserteknologiaa
 • Näytä asiakkaalle valmiita leikattuja osia
 • Pyri suunnittelun ja tuotekehityksen kanssa yhteistyöhön
 • Anna vinkkejä ja ideoita sekä uusia vaihtoehtoajatuksia

Suunnittelun perusvaatimuksia

 • Asiakkaan vaatimukset huomioitava
 • Tuotteen käyttötarkoitus toteutettava
 • Tuotteen osan oltava suunniteltu
 • Tuotelaatua on parannettava
 • Tuotekustannuksia on pienennettävä
 • Tuotteen läpimenoaikaa on lyhennettävä
 • On pysyttävä ajan tasalla

Uuden suunnittelun esteitä

 • Vanhat kuvat ja tuotteet ovat jo olemassa
 • Vanhat työstömenetelmät ovat tuttuja
 • Lastentaudit on saatu hallintaan
 • Materiaalituntemus rajautunut nykyisiin
 • Koetut ja toimivat konstruktiot
 • Työvarat ja menetelmät on fiksattu
 • Nykyinen konekanta ja osaajat on olemassa

Suunnitteluun liittyviä näkökohtia

 • Optimaalinen materiaalin valinta uuteen työstömenetelmään
 • Työstömenetelmän tarkkuusvaatimukset
 • Koneen osien muotoilun vapausaste uuden teknologian mukaan
 • Liitosten ja saumojen sijoittelu ja optimointi
 • Työstövaihejärjestyksen muuttaminen

Uuden tekniikan hyödyntäminen

 • Uusissa tuotteissa uuden tekniikan hyödyntäminen on parasta
 • Kokonaisvaltainen läpikäynti ehdotonta materiaalinvalinnasta toimitukseen asti
 • Uusi tekniikka on opiskeltava yhdessä osaajan kanssa
 • Myös vanhaa kannattaa katselmoida ja muuttaa kokemuksen saamiseksi

Suunnittelun/ valmistuksen muutos

 • Leikattua kappaletta ei tarvitse koneistaa
 • Työstövaiheita jää pois esim. Poraus
 • Kappaleen mitat hallinnassa uudella menetelmällä
 • Työvälineet ja kiinnittimet jäävät pois tai yksinkertaistuvat
 • Leikkaus voi olla viimeinenkin työvaihe

Lasertyöstön hyödyntäminen

 • Suunnittelijan on irrottauduttava vanhasta teknologiasta, tultava katsomaan laserleikkausta
 • Uusi teknologia on sovelluttava luontevasti ja taloudellisesti tuotteeseen
 • Todelliset käytännön esimerkit omissa tuotteissa antavat parhaan kuvan
 • Teknologiapartnerin valinta keskeistä

Lasertyöstö ja valmistuksen tarkkuus

 • CNC-ohjattu prosessi työkalukompensointi= hyvä tarkkuus
 • Työstön tarkkuus +-0,1 mm normaali
 • Digitaalinen parametrien hallinta
 • Pieni lämmöntuonti= materiaali ei "vetele"
 • DFX-muodot leikkuuviivalla

Lasertyöstö ja materiaalinvalinnat

 • Hitsaus
  • kaikki sulahitsattavat materiaalit
  • laajat paksuusaluekattavuus
 • Leikkaus
  • laaja materiaalivalikoima
  • vahvuudet - 25 mm
 • Pintakäsittely
  • suuremmat kovuudet
  • kohdistettu pintakäsittely
 • Merkkaus

Laserleikkauksen edut

 • Yrityksen ja tuotteen imago
 • Laadun ja luottettavuuden leima
 • optimaalinen materiaalin valinta
 • Muotoilumahdollisuudet koneen osissa
 • Tuotteen valmistusketjun automatisointi
 • Läpimenoaika ja kustannusedut
 • Asiakaskohtaiset sovellukset helppoja

Laserleikkaus parhaimmillaan

 • Sisänurkat, ulkonurkat, terävät nurkat
 • Ohuet kannakkeet ja kärjet
 • Pyöristykset ja kaaret / muodot
 • Vapaamuotoiset erikokoiset reiät
 • Isot ja pienet osat
 • Erikoismateriaalit, myös kerrosmateriaalit
 • Vaikeasti mitattavat leikkaukset

Materiaalivalikoimat

 • Teräkset
  • rakenne-, hienorae-, erikoislujat teräkset
  • kulutus-, jousi-, työkaluteräkset
  • kuuma- ja sähkösinkityt, pinnoitetut
  • RST, HST , kovametalli
 • Alumiinit ja alumiiniseokset
 • Kuparit ja kupariseokset
 • Kumi, muovi, puu, vaneri

Laserleikkaus

Plasmaleikkaus

Polttoleikkaus

Lämmöntuonti

1

10

100

HAZ mm

0,05

0,5

2

Railo mm

0,2-0,3

0,9

3,2

Materiaalivahvuudet

  • Teräkset
   • Fe 0.5- 25 mm, RST/HST 0.5- 15 mm
  • Alumiini
   • 1-12 mm
  • Kupari
   • Ei tehdä
  • Muovit ja kumi
   • Ei tehdä
  • Puu ja vaneri
   • Puu 0 -15 mm
   • Vaneri 0- 20 mm

Leikkaustarkuudet

   • Tarkkuus
    • mittatoleranssit
     • ohjaus +- 0,001-0,01 mm
     • liike +- 0,01-0,05 mm
     • kappaleen tarkkuus +- 0,05 -0,1
   • Vinous
    • alle 10mm ainevahvuudella 0,02- 0,1 mm
    • yli 10mm pinnan laatu = tarkkuus

Materiaalin hyödyntäminen

   • Pinnan pieni max 0,5 karkeneminen voidaan hyödyntää kulumiselle alttiissa kohdissa kuten terät ja leikkurit sekä seulat
   • Kovuus ei ole leikkaukselle ongelma, joten mieluummin vähemmän vahvuutta ja lujempia materiaaleja tai päällekäisiä ohuita levyjä esim tulppahitsattuna

Pinnan karheudet

  • Yleisesti
   • ainevahvuus alle 3 mm Ra = 0,5- 5 my
   • ainevahvuus 4- 8 mm Ra = 4 - 10 my
   • ainevahvuus yli 8 mm Ra = 10 - 20 my, pinnanlaatu lähestyy plasmaleikkattua pintaa
   • jäysteetön leikkausjälki
   • typpileikkuulla kirkas pinnanlaatu
  • Soveltuvuus käyttökohteeseen

   • Laser
    • käytä aina kun voit
   • Plasma
    • käytä, jos laserin tarkuudesta ja pinnan laadusta ei ole mitään hyötyä
   • Vesisuihkuleikkaus
    • paksut teräkset ja useita eri työvaiheita yhdistettynä

   Vapaat muodot ja mitat

   • Muotovapaus
    • suora = nurkka = kaari
    • pyöreä = monikulmio = ellipsi
   • Mittavapaus
    • vapaat kulmamitat
    • vapaat monikulmiot
    • tolerassien keskialueet
   • Osan ulkomuoto
    • levitysosatekniikka, osien yhdistäminen
    • kokonpano- ja hitsausapu, nasta/kolo
   • Reiät
    • kierrereikävalmius, soikioreiät, lukitusruuvit
   • Aukot
    • kuusiokolot, profiilit, kulmat

   Soveltuvuus käyttökohteseen

   • Levytyökeskukset
    • paljon rei'itettävää
    • suuret sarjat ja standardityökalut
    • ohuet alumiinimateriaalit
   • Epäkeskopuristimet
    • suuret sarjat ns miljoonakappaleet
    • määrälevyinen rullatavara raaka-aineena

   Edulliset aloitukset

   • Piensarjat
    • ilman työkaluja liikkeelle
    • nopeat ja helpot asetukset
    • ilman kiinnittimiä
    • nopeat mitta- ja konstruktiomuutokset
   • Taivutusleikkaukset
    • särmäyksen keventäminen perforoinnilla
    • tarkuutta kulmaliitoksiin

   Jälkityöstö

   • Koneistukset
    • porareiät jo laserilla ok
    • kierteitys suoraan laserleikkattuun reikään
   • Hitsaus
    • oksidikerroksen poisto tarvittaessa
   • Taivutus
   • Maalaus
    • oksidikerroksen poisto aina jotta maali tarttuu

   Laserleikkauksen läpäisyaika

   • Suuri leikkuunopeus ohuilla levyillä 0,1- 15 m/min
   • Leikkuun tarkkuus vähentää jälkikäsittylytarvetta
   • Teknologiajoustavuus laitteessa lyhentää läpimenoaikaa so ei erikoistyökaluja tai kiinnittimiä
   • Proto ja piensarjat heti työn alle

   Vertailu eri menetelmien välillä

   Lämmön
   tuotto

   Jäyste
   Parta

   Tolerans-
   sit

   Työkalun
   halkaisija

   Materiaali
   kirjo

   Materiaali
   tarttuvuus

   Materiaali
   vahvuus

   Vesi-
   leikkaus

   Ei

   5

   4

   4

   5

   5

   5

   Laser-
   leikkaus

   3

   3

   4

   5

   3

   1

   2

   Plasma

   2

   2

   3

   3

   2

   1

   5

   Lävistys

   2

   2

   2

   2

   2

   1

   5

   Koneistus

   4

   4

   5

   2

   4

   5

   5

   5 = paras menetelmä <-> 1 = ei niin suositeltava

   Missä ja mitä etua

   • Materiaalietu
    • paksuus, pinta-ala, paino, lujuus
   • Leikkausetu
    • kustannus, nopeus, laatu
   • Jälkityöstö, kokoonpano, hitsaus
    • nopeus, sovitukset, kohdistukset
   • Viimeistely
    • raaka-aineen laatu, tarkkuus
   teraksenleikkaus
   teraksenleikkaustyppi

Konepaja Timeka Oy

 Pajatie 3, 23100 Mynämäki
puh. 02-4366900,

etunimi.sukunimi@timeka.com

\"\"     \"Platinalogo2015\"    \"lk\"  \"ISO9001andISO14001\"